top of page

AQUARAMA

Oppdraget var å utvikle et komplett konsept som del av et OTP-tilbud til Kristiansand kommune. Prosjektet vant konkurransen. Programmet inkluderer svømme- og badeland, idrettshall, helsesenter, hotell og parkeringskjeller. Prosjektet er på totalt 42.000m2 BTA og sto ferdig i 2013.

Prosjektet ble utviklet i tett samspill med parkvesenet for å sikre at de offentlige rekreasjonsarealene ble ivaretatt på en best mulig måte. Samspillet mellom private og offentlige aktører og interesser var og er suksesskriteriet for prosjektet.

.

HVA

Vinnerforslag

Konkurranse Aquarama.

Badeland, idrettshall, hotell, bypark for Kruse Smith AS / BRG / Kristiansand kommune

HVOR

Bystranda

NÅR

2008-2013

HVEM

Erik Asbjørnsen

bottom of page