top of page

ELIASLAND

Hamresanden skal utvikles og oppgraderes i hele sin utstrekning.
Området har ikke vært utviklet siden 70-tallet og bærer preg av
slitasje og mangel på nye attraksjoner. Man ønsker å inkorporere
et opplevelsesland basert på barnetv-serie suksessen om
redningsbåten Elias i landskapet og skape en sammenheng
mellom kommersiell drift og offentlige rekreasjonsområder.
De kommersielle funksjonene består av hotell, campingplass,
servicesenter og Elias opplevelsesland. De offentlige tilbudet
skal oppgraderes med ny strandlinje, kulturhistorisk vandresti,
parkeringsplasser, ny badepir med stupetårn og reetablering av
våtmarksområde. Alle nye og eksisterende funksjoner blir sett på
i sammenheng med landskapsområdene som har høy kvalitet.

HVA

Utvikling av Hamresanden med opplevelsesland og park.

HVOR

Hamresanden

Kristiansand

Norge

NÅR

2014-2015

HVEM

Erik Asbjørnsen

bottom of page