top of page

Høivold brygge

HVA

Konvertering av industriområde til boligformål
28.500 m2 eks. parkering

HVOR

Lund

Kristiansand

Norge

NÅR

1985 -1987 - Utvikling og potensialstudier.

Etter dette prosjektering av boliger i 2 byggetrinn.

HVEM

Jan Egil Løvdahl i samarbeid med Gunnar Knutsen 

bottom of page