top of page

KONgsGÅRDBUKTA

HVA

Alternativt løsningsforslag for containerhavna i Kristiansand og bruk av arealene i Kongsgård/Vige, på oppdrag fra interessegruppa ´Nei til containerhavn i Kongsgård-Vige´

FVN artikkel se her

HVOR

Kongsgård/Vige

Kristiansand

NÅR

2018

HVEM

Espen Erikstad

Erik Asbjørnsen

bottom of page