top of page

Kongsgård PARK 

HVA

Regulering/ skisser boligområde bestående av 3 bygninger med ca 97 leiligheter samt ett felleshus med gartneri, selskapslokaler, hobbyrom/verksted og kjeller med vaskeplass til bil.

https://www.kongsgardpark.no/

HVOR

Lund/Kongsgård

Kristiansand

Norge

NÅR

2017 - regulering - under bygging - Parkbygg og Portalbygg ferdigstilt

HVEM

Erik Asbjørnsen

Maren Spilling

Maria Claire Hegaard-Pedersen

bottom of page