top of page

KONgshavn 

HVA

Utvikling av eneboliger i nytt felt ved Kongshavn for HSH Entreprenør

HVOR

Kongshavn 

Kristiansand

NÅR

2017 - pågår

HVEM

Erik Asbjørnsen

bottom of page