top of page

TIEDEMANNSBYEN

FELT D

HVA

Boligfelt bestående av 174 leiligheter, 25 rekkehus og felles parkeringskjeller. Tiedemannsbyen Felt D utgjør første byggetrinn i utbyggingen av det gamle industriområdet til Tiedemanns tobakkfabrikker på Ensjø. Tiltakshaver på prosjektet var Skanska Bolig og Ferd Eiendom

HVOR

Ensjø

Oslo

Norge

NÅR

Ferdigstilt 2013

HVEM

Maren Spilling for TAG Arkitekter Oslo

bottom of page