Undergang
Undergang

Fiskesalg havnevesen
Fiskesalg havnevesen

2017-05-23_14-43-17
2017-05-23_14-43-17

Undergang
Undergang

1/4

MANDAL HAVNEVESEN

HVA

Mandal havneområder, gr.lag for ny kommuneplan.  for Mandal Havnevesen m.fl

HVOR

Mandal

Norge

NÅR

2002

HVEM

Jan Egil Løvdahl