top of page

Mulighetsstudie nytt politihus i Kristiansand

HVA

Konseptutredning for lokalisering

av ny politistasjon.

HVOR

Kvadraturen - Kvartal 72 Nybyen

Kristiansand

Norge

NÅR

2017

HVEM

Erik Asbjørnsen

Janicke Jebsen Vinje

Ole Johan Dolva

Marie Hjerrild Smedemark

Erling Egeland

bottom of page