top of page

Silokaia

HVA

Regulering/Sentrumsutvikling :

Konvertering av industrihavneområde til nytt byområde med bolig- og næringsformål.

Størrelse: ca. 72.000 m2

HVOR

Silokaia

Kristiansand

Norge

NÅR

Potensialstudier:  2006

Regulering: 2007-2010

HVEM

Jan Egil Løvdahl i samarbeid med
KAP AS, Stavanger og A-Lab AS, Oslo.

bottom of page