3
3

2
2

VMG16 P01 web
VMG16 P01 web

3
3

1/9

VINDMØLLEGANGEN 16

HVA

17 eksklusive leiligheter for 

Vindmøllegangen 16 AS

For mer info se: https://www.vg16.no/

HVOR

Kristiansand

Norge

NÅR

2019 - under prosjektering

HVEM

Erik E Erikstad

Marie Hjerrild Smedemark

Erik Asbjørnsen