top of page
  • Forfatterens bildeAdmin

Ark Net AS har levert forslag til ny reguleringsplan for Svanedammen.


Transformasjonen av Fiskåtangen næringsområde representerer bærekraftig byutvikling, det betyr at prosjektet både skal være miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig. Svanedammen skal bli en moderne bydel som kombinerer det beste fra byen og det beste fra forstaden. Her er nærhet til sentrum, naturen og hverandre.


Boligene arrangeres i mindre boligklynger med hver sin identitet, boligtype og kvalitet. Alle med fokus på grønne, trygge bo-miljøer. Boligstrukturen er fleksibel og gir plass til mange forskjellige familietyper – fra seniorsinglen til storfamilien. Det skal være et variert utbud av boliger, attraktive uteoppholdsplasser og inkluderende aktiviteter. Livet og miljøet mellom husene er et viktig element i strukturen. Området er bilfritt og det anlegges parkeringsanlegg ved hvert kvarter under terreng. Det skal derfor være lett at komme rundt i bydelen til fots eller på sykkel. Dette, kombinert med kort avstand til kollektivtransport og innkjøp, skal minimere behovet for bil.


Alle boligklyngene kobler seg på to hovedakser som gjennomtrenger området. Aksene er programmert med et mangfoldig utvalg av tilbud, funksjoner og romlige dannelser. Sentralt i området er det lagt et generøst landskap/byrom hvor svanedammen er plassert. Dette er områdets hjertet og midtpunktet for rekreative aktiviteter. Her avledes og oppsamles overflatevann fra området og skaper forskjellige aktiviteter avhengig av årstiden.


Se flere bilder her

87 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle
bottom of page