• Admin

Lund Torv

Oppdatert: 30. mai 2018

I forbindelse med Kristiansand Kommunes utarbeidelse av områdeplan for Lund Torv, har ARK-NET AS utviklet et skisseprosjekt på vegne av en gruppe av grunneiere innenfor planområdet.Skisseprosjektet er et innspill til høringsprosessen for områdeplanen.

Se fvn artikkel for mer info og illustrasjoner.


https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/Rx939x/Lanserer-12-etasjer-pa-Lund-torv


56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Svanedammen legges ut for høring.

Da er det vedtatt at Boligprosjektet Svanedammen skal legges ut for høring. Svanedammen er et bud på fremtidens forstad med fokus på en bærekraftig utvikling, både miljømessig, sosial og økonomisk bær